Blog içi arama

14 Eylül 2017 Perşembe

Değerler Tablosu (Ortaöğretim)

 Tablo 2. Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Değerler ile Bunlara İlişkin Tutum ve Davranışlar

DEĞERLER
DEĞERLERLE İLİŞKİLİ
TUTUM VE DAVRANIŞLAR
ADALET
Adil olma
Eşit davranma
Paylaşma
DOSTLUK
Diğerkâmlık
Güven duyma
Sadık olma
Vefalı olma
Yardımlaşma
DÜRÜSTLÜK
Açık ve anlaşılır olma
Doğru sözlü olma
Etik davranma
Güvenilir olma
Sözünde durma
ÖZ DENETİM
Davranışlarını kontrol etme
Davranışlarının sorumluluğunu alabilme
Öz güven sahibi olma
SABIR
Azimli olma
Tahammül etme
SAYGI
Alçakgönüllü olma
Başkalarına kendine davranılmasını istediği şekilde davranma
Diğer insanların kişiliklerine değer verme
SEVGİ
Aile birliğine önem verme
Fedakârlık yapma
SORUMLULUK
Kendine, çevresine, vatanına, ailesine karşı sorumlu olma
VATANSEVERLİK
Çalışkan olma
Dayanışma
Kurallara ve kanunlara uyma
Tarihsel ve doğal mirasa duyarlı olma
Toplumu önemseme
YARDIMSEVERLİK
Cömert olma
Fedakâr olma
İş birliği yapma
Merhametli olma
Misafirperver olma
Paylaşma

Hiç yorum yok:

" Bir şey yapmaya ve o konuda küçük bir adım atmaya karar veriyorsunuz. Aniden, o küçük adım bir rüzğara dönüşüyor, büyüyor,hızlanıyor ve sizi asla geriye dönüş imkanı olmayan yerlere götürüyor... Böylesine bir olasılığı her an düşleyebilir, hatta öngörebilirsiniz de, fakat yaratılan rüzğarın daha ne kadar büyüyebileceğini hiç kestiremezsiniz."