Blog içi arama

16 Ekim 2008 Perşembe

ERDAL TUĞCULAR
Yrd.Doç. ERDAL TUĞCULARBağlama ve Halk Müziği alanında Araştırma Görevlisi olarak atandı.1992'de

Yüksek Lisansını tamamladı.1991'de Sanatta Yeterlik derecesi aldı. 1993 yılında

Öğretim görevliliğine, 1996'yılında da Yardımcı Doçentliğe atandı.Mehmet

AKBULUT ve Levent ÖZDENKÇİ ile Bağlama, Ertuğrul BAYRAKTAR'la Türk

Müziği ve Armonisi,Muammer SUN'la Eğitim Müziği Besteciliği çalıştı.Gençlik ve

Spor Genel Müdürlüğü, M.E.B. Okuliçi Bedeneğitimi ve İzcilik Dairesi

Başkanlığının düzenlediği Halk Müziği yarışmalarında seçici kurul üyesi ve

danışmanlık görevlerinde bulundu. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel

Müdürlüğünce organize edilen "Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi" adlı kitabın

yazılmasında komisyon üyesi olarak görev aldı. Bağlamanın çoksesli kullanımı

ve eğitimine ilişkin çeşitli çalışmalar yaptı.Solo bağlama için alıştırma, etüd ve

denemenin yanısıra, bağlama ikilisi, bağlama dörtlüsü halkmüziği orkestraları ,

koro, yaylı çalgılar orkestrası, senfonik orkestra ve bazı oda müziği toplulukları

için yazılmış çeşitli eserleri, albüm niteliğinde yayınlanmış "Bağlama ve Halk

Müziği Toplulukları için Çoksesli Türküler Dağarcığı" , Türkünün Rengi Piyano i

çin 11 parça","Şan İçin Piyano Eşlikli Türküler" ve "Halk Ezgileriyle Solfej"

adlarıyla dört kitabı bulunmaktadır. Senfonik eser olarak Cumhurbaşkanlığı

Senfoni Orkestrası'nın 2000 yılında çaldığı Yedi'den Yansımalar, Nejat Eczacıbaşı

İzmir Kültür ve Sanat Vakfının (İKSEV) açttığı senfonik eser dalındaki yarışmada

ikincilik ödülü alan Senfonik Şiir adlı eserleri bulunmaktadır.Eserleri yurt içi ve

yurt dışında bir çok konserde seslendirilmesinin yanısıra, ayrıca çeşitli CD ve

kasetlerde yer almıştır. Halen G.Ü. GEF Güzel Sanatlar Bölümü Müzik

Öğretmenliği Anabilim Dalındaki görevinin yanısıra H.Ü Devlet Konservatuarı

Müzikoloji bölümünde bir süre Halk Müziği ve Halk Çalgıları dersi vermiştir.

Resmi Web Sitesi için BURAYA tıklayın

Hiç yorum yok:

" Bir şey yapmaya ve o konuda küçük bir adım atmaya karar veriyorsunuz. Aniden, o küçük adım bir rüzğara dönüşüyor, büyüyor,hızlanıyor ve sizi asla geriye dönüş imkanı olmayan yerlere götürüyor... Böylesine bir olasılığı her an düşleyebilir, hatta öngörebilirsiniz de, fakat yaratılan rüzğarın daha ne kadar büyüyebileceğini hiç kestiremezsiniz."