Blog içi arama

14 Mart 2010 Pazar

Meb Yazarlık Yazılımları Projesi(Müzik Materyalleri)MEB YAZARLIK YAZILIMLARI PROJESİ
YAZARLIK YAZILIMLARI
Yazarlık yazılımları; web ortamlı etkileşimli çoklu ortam eğitim uygulamaları ile içeriğini hazırlama amacıyla kullanılan yazılımlardır. Yazarlık yazılımları genel olarak aşağıdaki yazılım paketlerini içermektedir:

  • Web Sayfası Hazırlama Yazılımı
  • Resim İşleme Yazılımı,
  • Vektörel Grafik/Animasyon Hazırlama Yazılımı,
  • Video İşleme Yazılımı,
  • Ses İşleme Yazılımı


Yazarlık yazılımları ile Bakanlığımız eğitim portalı için hazırlanacak eğitsel içeriğin oluşturulması ve öğretmenlerimizin web tabanlı eğitim materyali (içerik, sunum, öğrenme nesnesi, vb.) hazırlamaları amaçlanmıştır. Yazarlık platformu, az veya hiç programlama becerisi olmayan öğretmen ve öğrencilerin, kaliteli eğitsel web sayfaları, internette kullanılabilecek resimler, vektörel animasyonlar, videolar ve ses kayıtları, vb. eğitsel uygulamalar oluşturmalarına imkân sağlayacaktır.
Yazarlık yazılımları içindeki her bir yazılımda geliştirilen, web sayfaları, resimler, videolar, vektörel animasyonlar, ses kayıtları birbirleriyle uyumlu biçimde ve istendiğinde bir arada bir web ortamlı uygulama ortamında kullanılabilmelidir.


http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/index.asp

http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/egitim/index.html

MÜZİK KONULU MATERYALLER

MEB YAZARLIK YAZILIMLARI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN EĞİTİM MATERYALLERİNDEN ÖRNEKLER.

KONULARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ ÖRNEK MATERYALLER

http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/konularagore.html

Hiç yorum yok:

" Bir şey yapmaya ve o konuda küçük bir adım atmaya karar veriyorsunuz. Aniden, o küçük adım bir rüzğara dönüşüyor, büyüyor,hızlanıyor ve sizi asla geriye dönüş imkanı olmayan yerlere götürüyor... Böylesine bir olasılığı her an düşleyebilir, hatta öngörebilirsiniz de, fakat yaratılan rüzğarın daha ne kadar büyüyebileceğini hiç kestiremezsiniz."