Blog içi arama

3 Mart 2009 Salı

Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi(SDÜ)


http://muzmer.sdu.edu.tr/

Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluş amacı; Öncelikle üniversitenin de içinde bulunduğu Teke Yöresi Müzik Kültürünü belgelemek, ülke ve dünya müzik kültürlerini incelemek bu doğrultuda arşiv oluşturmak ayrıca konferans, seminer, konser gibi etkinliklerle eğitim ve kültür hizmeti vermeyi amaç edindi.

Folklorik değerlerimizin giderek değişime uğradığı ve bir bölümünün de zaman içinde unutulduğu gerçeğini anımsayarak, alan çalışması teknikleri ile doğal ortamlarından veriler topladı. Bu yolla derlediği verileri yüksek çözünürlükte dijitalize veriler şeklinde, dijital ortamlarda arşivledi.

1998-2002 yılları arasında, Teke Yöresi çalgı yapımcılarının saptanması ve Kabak Kemane'nin incelenmesi konularında farklı projelere imzalar attı.

Öğrencilerin ve personelin boş zamanlarını, hobileri doğrultusunda değerlendirmeleri için Türk Sanat Musikisi, Türk Halk Müziği ve Çoksesli Müzik Koroları'nın kurulmasını sağladı, bu koroları yönetti ve dinletiler verdi.

Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, bundan sonra da bu ve benzeri etkinlikleri sürdürmeye, bölgenin kültürel değerlerini saptayıp arşivlemeye, elinden geldiği oranda belgeleyip bilimsel bilgilere dönüştürmeye kararlı.

Ses ve görüntü datalarını konu üzerinde çalışan bilim adamlarının kullanımına sunmak, kongre, konferans vb etkinlikler ile bölgenin kültürel yaşamına katkıda bulunmak, alanında yayınlar yapmak önümüzdeki yılların hedefleri arasında.

http://muzmer.sdu.edu.tr/

Hiç yorum yok:

" Bir şey yapmaya ve o konuda küçük bir adım atmaya karar veriyorsunuz. Aniden, o küçük adım bir rüzğara dönüşüyor, büyüyor,hızlanıyor ve sizi asla geriye dönüş imkanı olmayan yerlere götürüyor... Böylesine bir olasılığı her an düşleyebilir, hatta öngörebilirsiniz de, fakat yaratılan rüzğarın daha ne kadar büyüyebileceğini hiç kestiremezsiniz."