Blog içi arama

24 Şubat 2009 Salı

Müzik Kültürümüz

Müzik kültürümüz hakkında kısa bilgiler. Halk Müziği, Sanat Müziği, Dini Müzik, Pop, Çağdaş Çok Sesli Müzik. Bu türlere ait alt başlıklar kırık hava , uzun hava, fasıl vb...

http://s1.dosya.tc/M_zikK_lt_r_.doc.html

Kaynak: www.kultur.gov.tr

Hiç yorum yok:

" Bir şey yapmaya ve o konuda küçük bir adım atmaya karar veriyorsunuz. Aniden, o küçük adım bir rüzğara dönüşüyor, büyüyor,hızlanıyor ve sizi asla geriye dönüş imkanı olmayan yerlere götürüyor... Böylesine bir olasılığı her an düşleyebilir, hatta öngörebilirsiniz de, fakat yaratılan rüzğarın daha ne kadar büyüyebileceğini hiç kestiremezsiniz."